Kuldīgā 2019.gada 6.aprīlī glābējpakas akcija ir noslēgusies. Paldies 67 ziedotājiem, 6 brīvprātīgajiem!